Loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het pro/vso

16 november 2020

Ook in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) staat loopbaanoriëntatie en -begeleiding hoog op de agenda. Het is immers van belang dat deze leerlingen goed worden voorbereid op een mogelijke werkplek. In de weg daarna toe kan de docent in de rol van loopbaanbegeleider in samenspraak met de leerling een werkplek zoeken die past bij de mogelijkheden van de leerling en zijn specifieke onderwijsbehoeften. Een school kan in de onderbouw al aandacht besteden aan loopbaanoriëntatie en in de bovenbouw stageplekken organiseren.

Kerndoelen vso

De kerndoelen vso zijn onderverdeeld in leergebied specifieke en leergebiedoverstijgende kerndoelen. De kerndoelen ter voorbereiding op arbeid besteden explciete aandacht aan loopbaanoriëntatie en arbeidstoeleiding. Scholen kunnen hiermee inspelen op individuele mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van leerlingen.

Om je te ondersteunen bij de uitwerking van kerndoelen naar maatwerk, heeft SLO een instrument ontwikkeld.

geselecteerde documenten

Kerndoelen vso uitstroomprofiel arbeid Deze kerndoelen bereiden leerlingen voor op arbeid door aandacht te schenken aan het actief verkennen van werkvelden en beroepen, bij voorkeur in de eigen regio, het aanleren van vaardigheden om werk te verwerven, te behouden en om van werk te veranderen, het ontwikkelen van algemene competenties voor arbeid en het ontwikkelen van specifieke beroepsvaardigheden die passen bij de eigen keuzes, mogelijkheden en beperkingen.

Leergebiedoverstijgende kerndoelen
Met het in werking treden van de kerndoelen vso gaan voor alle leerlingen ook de leergebiedoverstijgende kerndoelen gelden. Er zijn elf leergebiedoverstijgende kerndoelen, onderverdeeld in vier thema's: leren leren, leren taken uitvoeren, leren functioneren in sociale situaties en ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief.

Van kerndoelen naar maatwerk
Om scholen te ondersteunen bij het vormgeven en uitwerken van de leergebiedoverstijgende kerndoelen naar onderwijsaanbod, heeft SLO een stappenplan ontwikkeld. Het stappenplan bestaat uit tien stappen.

Boris brengt je bij 'n baan
Docenten en begeleiders in het vso en het praktijkonderwijs kunnen met de aanpak van Boris, die is gebaseerd op de systematiek van het werkend leren uit het mbo, leerlingen helpen bij het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt.

Kwaliteitskaart. Arbeidstoeleiding praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
Deze kwaliteitskaart geeft een beeld van arbeidstoeleiding in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

contactpersoon

32