De toekomst begint vandaag: 21ste eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs


7 maart 2019
contact: Rob Abbenhuis

Deze publicatie is bedoeld om professionals uit het beroepsonderwijs meer grip te geven op het begrip 21e-eeuwse vaardigheden en om hen te helpen om er mee aan de slag te gaan. Aan de hand van literatuuronderzoek wordt geschetst welke veranderingen er op ons afkomen en welke eisen die ontwikkelingen stellen aan werknemers en burgers van de toekomst. Ook wordt ter inspiratie een aantal onderwijspraktijken beschreven.


Jaar van uitgave: 2016

Christoffels, I. & Baay, P. (2016). De toekomst begint vandaag: 21ste eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs. 's-Hertogenbosch: ECBO.


toon meer