Vocational education and training in Finland. Vocational competence, knowledge and skills for working life and further studies


27 november 2019

Op de leeftijd van 16 jaar kiest ca 40% van de Finse scholieren voor het beroepsonderwijs.Er is veel aandacht voor kwaliteit, beroepstrots, vernieuwing en aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Voor Jongeren die niet de juiste startkwalificaties hebben, zijn er verschillende voorbereidende trajecten met als doel hen op de reguliere opleiding te laten instromen. In deze publicatie kun je lezen hoe Finland het beroepsonderwijs organiseert.


Jaar van uitgave: 2010
Finnish National Board of Education/Ministry of Education and Culture. (2010). Vocational education and training in Finland. Vocational competence, knowledge and skills for working life and further studies. Helsinki: Finnish National Board of Education/Ministry of Education and Culture. Geraadpleegd op 23 juli 2013.

toon meer

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden