Handreiking voor schooldirecties

21 november 2019

In 2020 op alle basisscholen wetenschap & technologie: Ben je er klaar voor?

  • Wat draagt W&T-onderwijs bij aan de ontwikkeling van leerlingen?
  • Wat is nodig voor implementatie en borging van W&T-onderwijs in jouw scholen?

Deze brochure informeert je over W&T-onderwijs. Met de quickscan vorm je je snel een beeld over de stand van zaken in het W&T-beleid van het bestuur en de mate van invoering van W&T op jouw scholen. Na het doorlopen van de quickscan wordt duidelijk welke acties jij en schooldirecties kunnen ondernemen om jouw scholen in 2020 W&T-proof te maken.