Diverse modellen voor talentontwikkeling


Naast de piramide van Piirto zijn er vele andere modellen voor het ontdekken van talent bij leerlingen o.a.:

  • The ten Scales for Rating the Behavioral Characteristics of Superior Students, Renzulli (1997)
  • The Purdue Academic Rating Scales, en
  • The Purdue Vocational Rating Scales (Feldhusen, Hoover & Sayler, 1997)

Daarnaast vormen audities en portfolio's ook mogelijkheden voor het herkennen van talent.

In het artikel van John F. Feldhusen “How to Identify and Develop Special Talents” in Educational Leadership, p. 66-69, feb. 1996 wordt talentontwikkeling beschreven als een langdurig proces waarin de ouders, de school en de leerlingen zelf werken aan de ontwikkeling van hun talenten.

Om deze partijen te betrekken bij de herkenning en ontwikkeling van talent hebben Feldhusen en Wood (1997) een systeem van "groeiplanning" ontwikkeld. Dat is een soort persoonlijke jaarplanning, inclusief reflectiemomenten. Uit onderzoek blijkt dat deze methode effectief is in het volgen van het proces van talentontwikkeling.

Het artikel noemt nog verschillende strategieën:

  • Wees alert bij tekenen van talent in de vier domeinen ('academic', 'artistic', 'vocational-technical' en 'personal social.') Is dit talent ontwikkelbaar- Hoe zit het met het talent in andere situaties (betrek ouders!) De docent als talent-scout.
  • Zorg dat leerlingen hun talent kunnen tonen door de leeractiviteiten te structureren rondom de domeinen.
  • Beloon het talent door het te herkennen en te erkennen.
  • Help leerlingen leerdoelen te formuleren rond hun talent.
  • Zoek binnen- en buitenschoolse bronnen ter ontwikkeling van hun talenten.
  • Betrek ouders bij de talentontwikkeling (zorg voor ondersteuning en aanmoediging: "encourage goal-setting behavior").