Welk talent?

18 augustus 2021

In literatuur en in beleidsstukken lijkt cognitief talent meer aandacht te krijgen dan andersoortig talent. Wellicht omdat deze vorm van talent op dit moment economisch het meest relevant lijkt (vanuit het oogpunt van de kenniseconomie) en maatschappelijk de hoogste status heeft.

Naast de piramide van Piirto zijn er diverse andere modellen bekend die alternatieven bieden voor het  eenzijdig benadrukken van cognitief talent. Die richten zich dan vooral op andere manieren van informatieverwerking (dan cognitief-verbaal). Wat dan talent precies is, wordt door deze modellen niet helemaal helder. Wel ziet men in het algemeen talentontwikkeling als een langdurig proces, waarin verschillende partijen en zaken een rol spelen.