Waarom en hoe talentontwikkeling?


Hoe uniek is talent?

Literatuuronderzoek wijst uit dat er vanuit drie opvattingen naar talentontwikkeling gekeken wordt:

 • elke leerling heeft een talent
 • er zijn toppers: de uitschieters naar boven toe zijn de talenten
 • leerlingen hebben verborgen talenten: soms moeten eerst barrières of achterstanden worden weggewerkt

Waarom talentontwikkeling?

Er zijn drie mogelijke redenen om in het onderwijs aandacht te besteden aan talentontwikkeling:

 • als investering voor de toekomst
  We hebben onze toptalenten nodig en moeten op internationaal niveau meedoen in de top (met het accent op een cognitieve top).
 • om ontplooiingskansen van het individu te vergroten
  Iedereen heeft recht op goed onderwijs.
 • voor schoolprofilering
  Ouders en leerlingen kiezen een passende school. Scholen die zich profileren , door op bepaalde punten iets anders te doen dan andere scholen, trekken extra leerlingen.