Brede talentontwikkeling voor alle leerlingen


Scholen die alle leerlingen in de gelegenheid willen stellen om hun eigen talenten te ontdekken en te ontplooien, organiseren naast de vaklessen een breed activiteitenaanbod in de vorm van workshops en (buitenschoolse) activiteiten als vogels kijken, teakwondo, foto’s bewerken, djembé spelen, debatteren, documentaires maken et cetera.

Deze activiteiten kunnen verplicht of facultatief zijn, verzorgd door docenten of door deskundigen van buiten de school.

Kan gekoppeld zijn aan:

  • maatschappelijke stage
  • traject voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding
  • (vakoverstijgend) projectonderwijs

Een bijzondere vorm van brede talentontwikkeling is te zien in de weekendscholen die in verschillende plaatsen in Nederland zijn opgezet. De weekendschool biedt een programma van gastlessen door beroepsbeoefenaren uit allerlei disciplines, zoals journalistiek, nieuwe media, sterrenkunde, lucht- en ruimtevaart, politiek, ondernemen, medische biologie, recht, theater, film, fotografie, beeldende kunst, architectuur, management, geneeskunde, wiskunde, techniek & haven. De weekendschool richt zich op kinderen van tien tot veertien jaar uit achterstandswijken die thuis en op school (met name vmbo) te weinig toekomstperspectief krijgen. De gedachte achter de weekendschool is dat iedereen talent heeft; talent is motivatie en passie, het moet ontdekt en gestimuleerd worden. Het reguliere (vmbo)onderwijs schiet daarin tekort.