Passend onderwijs voor talenten

3 oktober 2019

Binnen het huidige onderwijs zijn vier vormen van talentontwikkeling te onderscheiden. De scheiding is niet strikt, ook combinaties van deze vormen komen voor:
  1. gericht op het al gebleken bijzondere (top)talent van sommige leerlingen in disciplines als sport, dans, muziek, waarbij het reguliere lesrooster wordt aangepast aan de oefenschema’s (meestal buitenschools) voor verdere ontwikkeling van het talent; bijvoorbeeld LOOT-scholen, havo voor muziek en dans; op deze specifieke vorm van talentontwikkeling gaan we hier niet verder in
  2. gericht op begaafde leerlingen op kunstzinnig, cognitief, technisch of sportief gebied, die binnen het reguliere programma een stroom kunnen kiezen met extra ruimte en aandacht voor ontwikkeling van hun talent; bijvoorbeeld cultuurprofielscholen, sportklas, vwo+-klas, technasium
  3. gericht op brede talentontwikkeling voor alle leerlingen, waarbij de school omstandigheden creëert om zoveel mogelijk leerlingen hun talenten en interesses te laten ontdekken en deze te ontwikkelen: een extra aanbod, bijvoorbeeld met workshops of projecten
  4. vanuit de mogelijkheden en behoeften van de individuele leerling, waarbij er een individueel leertraject voor talentontwikkeling van de leerling wordt vormgegeven; Iederwijs, Big-Picturescholen in de VS