de EOES in 2022

21 januari 2022

De EOES ziet er in 2022 in verband met de corona pandemie anders uit dan gebruikelijk.

Vanwege de corona-beperkingen en de daarmee gepaard gaande (gedeeltelijke) sluitingen van de scholen in het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs was het mogelijk om de voorrondes van de EOES/EUSO (European Olympiad of Experimental Science/European Union Science Olympiad) te organiseren bij de diverse Hoger-Onderwijsinstellingen, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Daarom is een aangepast plan gemaakt.

De deelnemende scholen hebben het verzoek ontvangen om de voorrondes te houden op de scholen zelf. De contactpersonen van de scholen die teams opgegeven hebben voor de voorrondes krijgen op 31 januari de voorrondetoets met een gedetailleerd correctiemodel via mail toegestuurd. Deze toets bestaat uit een biologie-, natuurkunde- en scheikunde-opdracht die in teamverband op school uitgevoerd dient te worden. De opdrachten zijn zo vormgegeven dat de eventuele benodigdheden (materialen, apparatuur en chemicaliën) behoren tot de basisuitrusting van iedere school en dat de leerlingen de opdrachten volledig zelfstandig kunnen uitvoeren. Ze mogen daarbij gebruik maken van BiNaS en een (grafische) rekenmachine. De totale tijd die aan de voorrondetoets besteed mag worden is drie klokuren. De voorrondetoets kan afgenomen worden t/m 4 maart. De school mag zelf bepalen wanneer de voorrondetoets precies wordt afgenomen. De docent(en) (desgewenst i.s.m. de toa(‘s)) zorgen voor eerste correctie. De antwoordbladen en de scores moeten uiterlijk 9 maart per e-mail ingestuurd zijn (meer info hierover volgt bij toezending van de opdrachten.)

Gezien het korte tijdsbestek waarin de nieuwe planning zijn beslag moet krijgen, hebben we helaas moeten besluiten de inschrijving voor deze aangepaste voorronde niet opnieuw open te stellen c.q. te verlengen en alleen de scholen die hun teams al eerder aangemeld hebben in de gelegenheid te stellen mee te doen.

Op 10 en 11 maart vindt tweede correctie plaats door het EOES/EUSO-comité en op maandag 14 maart wordt de uitslag naar de scholen gecommuniceerd.
De 10 beste teams mogen deelnemen aan de nationale eindronde die – in principe – op 25 en 26 maart gehouden wordt aan Wageningen Universiteit. De twee beste teams mogen daarna Nederland vertegenwoordigen op de internationale EOES/EUSO die – wederom in principe – van 8 t/m 14 mei gehouden wordt in Tsjechië.
Mocht het vanwege de corona-pandemie en de daaruit voortvloeiende beperkingen niet mogelijk zijn om een fysieke nationale eindronde te houden dan zullen de twee beste teams van de voorronde ‘aangewezen’ worden als winnaars en Nederland gaan vertegenwoordigen op de internationale in Tsjechië. Mocht (ook) de internationale geen doorgang vinden, dan verwachten we dat deze, net als vorig jaar, wordt vervangen door een alternatieve opzet, waarbij alle deelnemers in eigen land de door Tsjechië aangeleverde opgaven kunnen uitvoeren en het eigen land zorgt voor een leuk en inspirerend raamprogramma.