curriculumontwerp

22 juli 2019

De vrijheid van Nederlandse scholen om een eigen koers te varen en zich inhoudelijk te profileren is in vergelijking met ons omringende landen opvallend groot. Scholen kunnen bijvoorbeeld zelf kiezen hoe zij de doorlopende leerlijn voor hun leerlingen vormgeven, welke lesmaterialen zij daarbij hanteren en hoe zij de ontwikkeling van leerlingen ondersteunen en in beeld brengen.

Scholen die de ruimte benutten om het schoolcurriculum naar hun hand te zetten, doen daarmee een beroep op het ontwerpend vermogen van leraren en schoolleiding. Als vertrekpunt gelden daarbij de eigen beelden van het team van de huidige onderwijspraktijk (wat er al is en loopt), de landelijke inkadering (wat moet en wat mag), de speerpunten in de school (waar de school voor staat en zich mee profileert) en de inhoudelijke raakpunten (mogelijke terreinen voor samenwerking en onderlinge afstemming).

SLO werkt in meerdere projecten met schoolteams in het po en vo samen aan de ontwikkeling van hun schooleigen curriculum. Ook werkt SLO op dit thema samen met lerarenopleidingen en nascholingsinstanties. Deze site bundelt alle opgedane kennis en ervaringen en biedt diverse beproefde instrumenten die schoolleiders en lerarenteams kunnen inzetten bij het samenstellen van een samenhangend curriculum voor hun eigen school.

toon meer

Leerplankundig thema