Leraren en curriculumontwikkeling op school

25 juli 2023

In Nederland kunnen scholen een eigen koers varen als het gaat om een eigentijds curriculum. Door de ruimte binnen de wettelijk vastgestelde doelen te benutten, kunnen scholen inhoudelijke accenten leggen die passen bij de context en de visie van de school. Of het nu gaat om ontwikkelingen binnen de bestaande vakken, aandacht voor maatwerk en samenhang of keuzes over toetsing en leermiddelen, het curriculum is altijd in ontwikkeling.

Wil je als lerarenteam bewust keuzes maken in het curriculum, dan doet dat een beroep op ontwerp- en ontwikkelvaardigheden. Van het herontwerpen van een methodeles tot een doorgaande leerlijn, het vraagt ook om voldoende grip op de inhouden van het curriculum. Wat is verplicht? Waar kunnen we keuzes maken? Hoe komen we gezamenlijk tot keuzes? De leraren met curriculumambities vervullen op school een sleutelpositie om in samenspel met schoolleiding en lerarenteam het ontwikkelproces te begeleiden.

SLO draagt bij aan het versterken van curriculumbewust handelen op scholen door samenwerking met netwerken van scholen voor po en vo. Ook werkt SLO samen met lerarenopleidingen, nascholingsinstanties en netwerken om expertise op het gebied van curriculumontwerp en – ontwikkeling te ontwikkelen en te delen.

De themapagina Curriculumontwikkeling op school biedt praktische tools, voorbeelden en achtergronden die je als schoolleider of leraar kunt benutten bij het ontwikkelen van het curriculum.

Andere relevante themapagina's en websites voor curriculumontwikkeling op school: