Programma's en materialen

10 januari 2023

Programma's en materialen voor peuters en kleuters

  • Welke programma’s zijn er voor kleuters?
  • Welk programma sluit het beste aan bij jullie visie op de ontwikkeling van jonge kinderen?
  • Waarmee laat je jonge kinderen spelen en leren?

Hier vind je antwoord op deze en andere vragen rondom programma’s en materialen voor jonge kinderen (2 – 7 jarigen).

Kinderen ontwikkelen zich het beste als zij opvoeders hebben, die hen uitdagen en ondersteunen, om zichzelf, de ander, en de wereld te onderzoeken en daar goed mee overweg te kunnen. In voorschoolse als ook schoolse voorzieningen zijn daarvoor vaak programma’s voorhanden om de ontwikkeling te begeleiden. Daar waar men in de groepen 3 tot en met 8 spreekt over methoden, spreken we in de kleutergroepen, en ook in de voorschoolse educatie, liever over programma’s.  Een programma richt zich, anders dan vaak met een methode het geval is, op het thematisch werken. Bij het thematisch werken verkennen de kinderen samen met de professional een bepaald thema (onderwerp) uit hun leef- en belevingswereld. Een thema zien we als een geheel van samenhangende activiteiten waarbij kennis en vaardigheden door kind en professional worden verbonden met sociaal-culturele activiteiten. Kinderen zijn geïnteresseerd in en nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Ze zijn daarmee intrinsiek gemotiveerd om te spelen over en te werken aan thema-inhouden.
Een programma kan gebruikt worden als uitgangspunt of als bronnenboek voor het verrijken van een eigen ontwikkeld beredeneerd aanbod waarbij de doelen Jonge kind bijvoorbeeld leidend zijn.

In veel peuter- en kleutergroepen zijn er ontwikkelingsmaterialen beschikbaar. Dit materiaal wordt vaak ingezet bij verschillende speel- en leeractiviteiten zodat een kind handelt op basis van welbevinden en vanuit betrokkenheid. Het kind doet speel- en leerervaringen op, waardoor de brede ontwikkeling wordt gestimuleerd.  Het materiaal kenmerkt zich doordat het actie en interactie uitlokt. Hierbij moet je denken aan: experimenteren, exploratie, ervaren, fantasie, emotie, spel, spelletjes, winst/verlies, instructie, opdrachten of differentiatie. Op de pagina ‘overige materialen’ wordt een korte toelichting gegeven over de oorsprong van het materiaal en welk doel het anno nu nog dient. Ook zal er exemplarisch duidelijk worden gemaakt hoe je aan de slag kunt gaan met het ontwikkelingsmateriaal door het te vereenvoudigen of te verrijken.

toon meer

Sector