Methoden, materialen en screeningsinstrumenten

19 december 2019

​Analyse screeningsinstrumenten

Voor peuters en kleuters zijn vele screeningsinstrumenten (observatielijsten en toetsen) beschikbaar. Van veelgebruikte instrumenten is onderzocht in hoeverre de SLO doelen voor jonge kinderen hierin vóórkomen.

Lees meer:

Kijk op ontwikkeling in de voorschoolse voorzieningen

​Kijk op ontwikkeling in de voorschoolse voorzieningen biedt een instrument om de voortgang in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar te observeren, stimuleren en registreren. Aan de hand van observatielijsten kunnen alle kinderen worden gevolgd binnen de voorschoolse voorziening. Door middel van een overdrachtsformulier wordt gezorgd voor een 'warme' overdracht en goede samenwerking tussen de voorschoolse en vroegschoolse voorziening is. Dit helpt de doorgaande ontwikkeling van de peuter te stimuleren.

Het instrument sluit aan op de doelen voor het jonge kind (taal, rekenen en sociaal-emotioneel) en past in de cyclus van opbrengstgericht werken met name door de toevoeging van een apart onderdeel voor rekenen. Verder zijn er op verschillende plekken kijkpunten toegevoegd die betrekking hebben op het vroegtijdig signaleren van talent, executieve functies en 21e eeuwse vaardigheden.

Downloads:

Intakevragenlijst Kleuters

Bij de start op het basisonderwijs zijn de verschillen in ontwikkeling van kleuters groot. Vanuit het project Talentstimuleren heeft SLO de Intakevragenlijst Kleuters ontwikkeld voor ouders en leerkrachten. Deze vragenlijst helpt om een goed beeld van elke kleuter te krijgen waardoor onderwijs en begeleiding goed afgestemd kunnen worden op de ontwikkelingsbehoeften van elk kind.

foto-Tool-Intakevragenlijst

Meer informatie en de download van de vragenlijst vind jeop

www.talentstimuleren.nl