Landelijke netwerken jonge kind

7 maart 2022

SLO ondersteunt netwerken Jonge kind voor verschillende doelgroepen:

Begeleidersnetwerk Jonge kind

SLO organiseert twee keer per jaar een netwerkdag voor onderwijsadviseurs met specialisme jonge kind. Dit zijn adviseurs die medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (pedagogisch medewerkers/pedagogen) en leraren van groep 1 en 2, onderbouwcoördinatoren/ intern begeleiders uit het basisonderwijs begeleiden.

Tijdens deze landelijke begeleidersnetwerkdagen komen inhoudelijke onderwerpen aan de orde en is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussie over diverse thema's die in de voor- en vroegschoolse educatie op dit moment spelen.

De netwerkdagen vinden steeds plaats op de eerste vrijdag van juni en de eerste vrijdag van november! De inhoud van deze dagen wordt mede gebaseerd op de wensen van de deelnemers.

De doelen van het netwerk kunnen als volgt omschreven worden:

 • het uitwisselen van ervaringen;
 • het elkaar op de hoogte brengen van de op de eigen dienst ontwikkelde producten en elders gesignaleerde interessante producten;
 • vergroting van inhoudelijke expertise;
 • het initiëren van vernieuwingen;
 • het bespreken van de actualiteit in het Jonge kind onderwijsland.

Dit netwerk beoogt op geen enkele manier commerciële activiteiten.
Voor meer informatie of aanmelden als lid, stuur een e-mail naar: Lucy Besseler (l.besseler@slo.nl).

Opleidersnetwerk Jonge kind

Uit gesprekken met OCW en diverse opleiders Jonge kind, bleek dat er behoefte was aan o.a. professionalisering, informatie over landelijke ontwikkelingen en uitwisseling van ervaringen op het gebied van het jonge kind (2 tot 7 jarigen) in relatie tot opleiding(en).

Dit zijn de opleiders die betrokken zijn bij de opleidingen Jonge kind o.a.:

 • Pabo (HBO);
 • Ad PEM (HBO);
 • Onderwijsassistent (MBO);
 • Pedagogisch medewerker (MBO);
 • Post-HBO opleidingen Jonge kind.

Minimaal één keer per jaar organiseert SLO een opleidersnetwerkdag Jonge kind. De netwerkdag vindt altijd plaats op de tweede vrijdag van juni!

Tijdens deze netwerkdag/studiedag komen enkele inhoudelijke onderwerpen aan de orde en is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussie over diverse thema's die in de voor- en vroegschoolse educatie op dit moment spelen.

De inhoud van de dag ligt nog niet vast. We zullen een peiling bij belangstellenden houden. Er zijn al wel onderwerpen aangedragen zoals 'Inspectie en het jonge kind', 'De overgang van voor- naar vroegschools', 'Opbrengstgericht werken en jonge kinderen' en 'Observatie-, screenings- en toetsinstrumenten' voor jonge kinderen van 2 tot 6 jaar.

De doelen van het Netwerk 'Opleiders Jonge kind' kunnen als volgt omschreven worden:

 • het uitwisselen van ervaringen;
 • het elkaar op de hoogte brengen van de op de eigen dienst ontwikkelde producten en elders gesignaleerde interessante producten;
 • vergroting van inhoudelijke expertise;
 • het initiëren van vernieuwingen;
 • het bespreken van de actualiteit in het Jonge-kind-onderwijsland.

Dit netwerk beoogt op geen enkele manier commerciële activiteiten.
Mocht je nog collega's kennen die voor wie dit netwerk mogelijk ook interessant kan zijn, attendeer hen dan op deze webpagina, of laat hen contact opnemen met Lucy Besseler.

Meer informatie of aanmelden:

Stuur een e-mail naar: Lucy Besseler (l.besseler@slo.nl).

Specialistennetwerk Jonge kind

Werk je op een voorschoolse voorziening of op een basisschool en wil je graag collega's ontmoeten die je inspireren, met je meedenken over actuele inhoudelijke thema's vanuit jouw werkveld het jonge kind (2-7 jaar)?Heb je behoefte om kennis en ervaringen te delen en in gesprek te gaan met collega’s?
Dan is misschien het Specialistennetwerk Jonge kind wel wat voor jou!

Tijdens de jaarlijkse landelijke bijeenkomst komen inhoudelijke onderwerpen aan de orde en is ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussie over diverse thema's die in de voor- en vroegschoolse educatie op dit moment spelen. Heb je zelf onderwerpen die je graag aan de orde wilt stellen, dan kan dat ook!

Meer informatie en aanmelden:

Stuur een e-mail naar: Lucy Besseler (l.besseler@slo.nl).