Wereldoriëntatie met jonge kinderen

8 april 2021

SLO heeft de afgelopen jaren publicaties ontwikkeld rond jonge kinderen en de domeinen binnen Oriëntatie op jezelf en de wereld.

Peuters en natuur

picto-natuuractiviteitenDeze publicatie bevat diverse natuuractiviteiten voor peuters. De activiteiten richten zich zowel op het spelenderwijs waarnemen, als op het ontdekken en onderzoeken van de dingen in hun omgeving. Onder begeleiding van leidsters verwonderen peuters zich over planten, bomen en beestjes en de veranderingen daarin tijdens de seizoenen. Tevens is er aandacht voor verschijnselen in de niet-levende natuur in activiteiten met spiegels, magneten en drijven/zinken. De natuuractiviteiten geven ruimte aan de brede ontwikkeling van peuters. Ze dragen bij aan de cognitieve, creatieve, sociaal-emotionele, motorische en zintuigelijke aspecten van hun ontwikkeling.

Download:

Onderzoeken en ontwerpen

In het techniekpact is afgesproken dat in 2020 techniek of wetenschap en technologie een vaste plek heeft in het basisonderwijs. Kern van wetenschap en technologie zijn de vaardigheden onderzoeken en ontwerpen. Jonge kinderen onderzoeken van nature dingen en ook ontwerpen ze veel tijdens het spelen. Ook in de kleutergroepen kun je veel onderzoeks- en ontwerpactiviteiten doen waarmee kinderen kennismaken met bijvoorbeeld allerlei technieken en natuurkundige principes.

SLO heeft op een website ontwikkeld met informatie over onderzoeken en ontwerpen en verschillende praktische materialen. Hier vind je bijvoorbeeld kaarten met doelen voor onderzoeken en ontwerpen die voorzien zijn van kenmerken van het kind, ook voor het jonge kind.

Meer informatie:

NB  Op dit moment werkt SLO aan vergelijkbare kaarten met doelen en kenmerken van het kind voor de verschillende 21e eeuwse/brede vaardigheden.