Lidy Kuipers


Lidy Kuipers is als leerplanontwikkelaar leermiddelen werkzaam binnen de afdeling primair onderwijs. Ze houdt zich hoofdzakelijk bezig met het beschrijven en analyseren van (digitale) leermiddelen en het koppelen van leermiddelen aan leerplankaders en leerlijnen op basis van onderwijskundige/leerplankundige metadata. Het accent ligt daarbij vooral op leermiddelen voor de vakken taal/lezen en digitale geletterdheid, innovatieve lesmaterialen en materialen voor jonge kinderen.