José Lodeweges


José Lodeweges is als thema-expert leermiddelen werkzaam binnen de afdeling primair onderwijs. Ze houdt zich hoofdzakelijk bezig met het beschrijven en analyseren van (digitale) leermiddelen en het koppelen van leermiddelen aan leerplankaders en leerlijnen op basis van onderwijskundige/leerplankundige metadata. Het accent ligt daarbij vooral op leermiddelen voor rekenen en oriëntatie op jezelf en de wereld (inclusief burgerschap, gezonde leefstijl, financiële geletterdheid en andere relevante maatschappelijke thema's). En op leermiddelen voor 21e eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid. José is ook betrokken bij projecten rondom curriculumontwikkeling.