Meer weten

13 oktober 2020

De publicaties en filmpjes hieronder bieden aanvullende en verdiepende informatie over het omgaan met jongens en leerlingen in het algemeen. Deze pagina zal nog verder gevuld worden met aanvullende, relevante literatuur of videobeelden.

Publicaties, artikel en links

Kenniskaart Jongens, aanpakken! (pdf, 1.1 MB)

Deze kenniskaart gaat over het herkennen van jongensachtig gedrag en het handelen van docenten, waarbij jongensachtig leren niet langer wordt gezien als lastig, maar als een manier van leren. 
Deze kenniskaart is gemaakt op basis van het onderzoek ‘Jongens… ​aan de slag!’

Artikel uit Didaktief: Jongens hebben regels nodig (pdf, 116 kB)

Blog: knaplastig

JongensTalent

Expertisecentrum voor de ontwikkeling van jongens en hun talenten

How to create a Boy-Friendly school?

Artikel in Education week (januari 2013) waarin de auteur enkele mogelijkheden schetst voor docenten, om het onderwijs comfortabeler te maken voor jongens.

Jongens, wat is er aan de hand?

UVA / Instituut voor Interdisciplinaire Studies. Over de zesjescultuur van jongens en jongemannen in het hoger en onderwijs en wat daaraan te doen. Ook nuttig voor het middelbaar onderwijs. ​
Videofragmenten

E-college: Het verschil tussen jongens en meisjes

Waarin verschillen jongens van meisjes? Hoe omgaan met de eigenschappen van jongens? Uitleg van Lauk Woltring.

Studio24 - Sekseverschillen

In dit studiogesprek praat Renske Joolen met Henn​o Oldebeuving over de belangrijkste verschillen tussen jongens en meisjes, en over hoe je als leraar op school kunt inspelen op deze verschillen.

Verschil jongens en meisjes: leren

Jongens en meisjes leren verschillend. Het is als leraar belangrijk te weten waar de grote verschillen liggen. Zo kun je aanpak en didactiek aanpassen aan de verschillende seksen.
Psycholoog en onderzoeker Martine Delfos legt uit wat de belangrijkste verschillen zijn en hoe je hier als leraar rekening mee kunt houden in het leerproces.

Verschil jongens en meisjes: ruzie maken

Jongens en meisjes maken op verschillende manieren ruzie. Het is als leraar belangrijk te weten waar de grote verschillen liggen. Zo kun je aanpak en pedagogiek aanpassen aan de verschillende seksen.
Psycholoog en onderzoeker Martine Delfos legt uit wat de belangrijkste verschillen zijn en hoe je hier als leraar rekening mee kunt houden in het leerproces.

Jongens in beeld - Lezing

Meisjes scoren de afgelopen jaren goed in het onderwijs. De jongens daarentegen steeds minder goed. Lauk Woltring, expert op het gebied van de ontwikkeling van jongens, gaat hier op in tijdens zijn lezing. Volgens hem bestáán er geen lastige jongens, maar ondervinden we soms wél last van hen. Wat moeten we daarmee?​

disclaimer

Over de aard en de omvang van het verschil tussen jongens en meisjes bestaan fundamentele verschillen van inzicht. Op de vraag, hoe je daar op school kunt inspelen, zijn er dus ook verschillende antwoorden. In deze handreiking gaan we er van uit dat oog hebben individuele leerlingen en voor álle mogelijke verschillen tussen kinderen de beste garanties biedt om ook het eventuele verschil tussen jongens en meisjes te adresseren. We sluiten daarmee o.a. aan op de adviezen die de Onderwijsraad hierover in 2020 gaf. Sprekers en auteurs waar we op deze pagina naar verwijzen hebben daar (ook) andere ideeën over.