quickscan

28 januari 2020

Neemt jouw school expliciet maatregelen om leerlingen, en in het bijzonder jongens, meer uit te dagen en te motiveren voor school? En wat doe je zelf om jongens te motiveren en bij de les te houden?

Met behulp van deze QuickScan ontdek je of jouw school en jezelf inspelen op verschillen tussen jongens en meisjes. Indien je een vraag met nee beantwoordt, word je doorverwezen naar suggesties om leerlingen, in het bijzonder jongens, actiever te betrekken bij school. ​Beantwoord je vragen met ja? Ook dan kan het alsnog waardevol zijn om de suggesties bij deze vragen te bekijken. Ze geven je en jouw school wellicht nieuwe inspiratie.

Stellingen over het onderwijs
Zijn de volgende stellingen van toepassing op het onderwijs op jouw school of in jouw lessen? ja nee
1 Leerlingen hebben op onze school inspraak in de gedragsregels. ga naar ​vraag 2 suggestie
2 Docenten op onze school overleggen regelmatig over een gezamenlijke aanpak in de les, die helderheid biedt aan alle leerlingen. ga naar vraag 3 suggestie
3 Ik begeleid in het bijzonder jongens bij het plannen en organiseren van hun werk. ga naar vraag 4 suggestie
4 Bij een conflict spreek ik jongens individueel en op een apart moment aan op hun gedrag. ga naar vraag 5 suggestie
5 Ik bied leerlingen overzicht en houvast door in mijn lessen een gestructureerde opbouw te hanteren. ga naar vraag 6 suggestie
6 Ik bied jongens en meisjes (soms) de keuze om een opdracht te kiezen die hen het meest aanspreekt. ga naar vraag 7 suggestie
7 Ik maak gebruik van verschillende materialen (visueel en auditief) om zo veel mogelijk leerlingen aan te spreken. ga naar vraag 8 suggestie
8 Ik zorg voor gevarieerde werkvormen om leerlingen actief te betrekken bij de les. ga naar vraag 9 suggestie
9 Ik benader leerlingen bewust positief om een goede band op te bouwen. suggestie