Onderzoek

13 oktober 2020

Over jongens / meisjes in het onderwijs verschijnen regelmatig onderzoeken, handreikingen en materiaal. Zonder volledigheid na te (kunnen) streven, houden we je op deze pagina op de hoogte van relevante en interessante bijdragen aan het debat.

Een verkenning van sekseverschillen in het onderwijs

Jongens hebben minder gunstige schoolloopbanen en vrouwen minder gunstige beroepsloopbanen. Hun opleidings- en beroepskeuze verloopt volgens traditionele patronen en leidt tot typische mannen- en vrouwenberoepen. Dat constateert de Onderwijsraad in de Verkenning van sekseverschillen in het onderwijs. Het onderwijs heeft een taak om de verschillen in school- en beroepsloopbanen van jongens en meiden te verkleinen, maar kan dat niet alleen. Ook genderstereotiepe gedrag bij de overheid, op de arbeidsmarkt en in de bredere samenleving moet veranderen.

Van dit rapport is ook een samenvatting beschikbaar.

Talentontwikkeling van Jongens

Samen met het Landelijk Expertbureau meisjes / vrouwen en bèta/techniek (VHTO) en de Alliantie Werk en de Toekomst ontwikkelde Emancipator eind 2019 een gids over jongens, mannen en menselijkheid in het onderwijs.  Daarin gaat het onder andere over mannen, gender-stereotypen en over ándere kwaliteiten die jongens ook kunnen hebben c.q. verder kunnen ontwikkelen. Een doel daarvan is ook, om meer jongens en mannen te interesseren in een baan in de zorg en in het onderwijs. Daarmee is de gids ook relevant voor decanen #LOB

Van Tricht, J., Visser, A., Schaper, S. (red.) (2019). Talentontwikkeling van Jongens. Een gids voor professionals in het onderwijs. Amsterdam: Emancipator / VHTO

De ontwikkeling van jongens in het onderwijs

In 2019 verscheen een lijvig boekwerk over jongens in diverse geledingen van het onderwijs, van de VVE tot en met het tertiair onderwijs, boordevol tips om met hen en hun gedrag in de klas en op school om te gaan: Wateren, D. van der & Woltring L. (2019) De ontwikkeling van jongens in het onderwijs. Context en praktijk van primair tot en met hoger onderwijs. Amsterdam: Lannoo Campus.

Over datzelfde boek verscheen ook een recensie op onderzoekonderwijs.net, met een uitgebreide reactie daarop van een van de redacteuren.

Boys don't Try. Rethinking Masculinity in Schools

Een andere recente titel op dit vlak is Engelstalig. Pioniers op het gebied van de 'jongensdidactiek' in Engeland kritiseren daarin hun eigen werk van de afgelopen decennia en onderzoeken het begip 'mannelijkheid' op school heel fundamenteel. Eveneens boordevol tips en voorbeelden om goed / beter met jongen op school om te gaan.

Pinkett, M, Roberts, M. (2019). Boys don't Try. Rethinking Masculinity in Schools. Abindon: Routledge

​Jongens... aan de slag!

Het APS heeft in opdracht van het ministerie van OCW onderzocht (pdf, 1.4 MB) wat werkt op scholen die tegemoet komen aan verschillen tussen jongens en meisjes. Wat hebben docenten in huis die goed onderwijs bieden aan zowel jongens als meisjes? Wat is kenmerkend voor hun handelingsrepertoire?

Succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in het voortgezet onderwijs​

Het onderzoek (pdf, 1 MB) van het Kohnstamm Instituut richt zich op succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in het voortgezet onderwijs. Welke pedagogisch-didactische aanpakken, en in samenhang hiermee organisatorische aanpakken, pakken goed uit voor jongens?​