Visie

3 oktober 2019

Een goed zicht op verschillen tussen jongens en meisjes helpt om beter in te spelen op de pedagogische en didactische behoeften van leerlingen. Daarbij gaat het niet om een specifieke aanpak voor jongens. Dat zou tot ongewenste beperkingen en stereotypering leiden en gaat voorbij aan het feit dat de variatie binnen de groepen jongens en meisjes groot is. Wel kan meer inzicht in sekseverschillen bijdragen aan het beter omgaan met verschillen.

Scholen waar jongens relatief goed presteren hebben geen specifiek op jongens gericht beleid, zo blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut. Wel is er op deze scholen veel aandacht voor het omgaan met verschillen en ruimte voor een individuele aanpak van leerlingen. Sekseverschillen vormen daarbij een vanzelfsprekend aandachtspunt. Verschillen tussen jongens en meisjes worden wel gesignaleerd, maar men gaat er op individueel niveau mee om. Ook docenten die goed in staat zijn om jongens aan de slag te krijgen, hanteren niet een specifieke jongensaanpak, zo laat onderzoek van het APS zien. Docenten die door jongens gewaardeerd worden en hen tot een positieve werkhouding aanzetten worden ook gewaardeerd door meisjes. Een docent die goed is voor jongens is ook goed voor meisjes. Voor alle leerlingen is het belangrijk om aan te sluiten bij hun kenmerken en hun sterke kanten te benutten, maar ook om minder ontwikkelde vaardigheden en capaciteiten verder te ontwikkelen. Dat vraagt om een brede aanpak die positief is voor alle leerlingen, en een goed oog voor diversiteit.