Professionalisering docenten

3 oktober 2019

Professionalisering van docenten is belangrijk om ervoor te zorgen dat zij zich bewust zijn van sekseverschillen en hoe daar mee om te gaan, meer zicht krijgen op pedagogisch-didactische benaderingen  die passend zijn voor jongens en meisjes. Onderzoek laat zien dat jongens goed reageren op docenten die duidelijke grenzen stellen, structuur bieden, voldoende variatie aanbrengen in de lessen en leerlingen op een positieve wijze stimuleren. Om goede docenten te krijgen en te behouden is professionalisering nodig. Ook goede vakinhoudelijke kennis van docenten is belangrijk. Jongens lijken vaker te vragen om aanvullende informatie dan meisjes, vooral als ze echt geïnteresseerd zijn in een onderwerp.

Wat kan de school doen? Hoe doet de school dat?
De schoolleiding stimuleert en stelt docenten in staat om zich blijvend te professionaliseren op het gebied van vakinhoudelijke verdieping en verbreding evenals te blijven reflecteren op en het uitwisselen van inzichten, ervaringen en succesvol gebleken pedagogisch-didactische benaderingen die tegemoet komen aan de verschillen tussen jongens en meisjes. De schoolleiding brengt docenten op de hoogte van professionaliseringsaanbod en tijd en/of stimuleert docenten om zelf met wensen voor professionalisering te komen. Tevens zorgt de schoolleiding ervoor dat er tijd en ruimte wordt ingepland waarop docenten 'good practices' uitwisselen en elkaars lessen bezoeken om van elkaar te leren.
De school zorgt ervoor dat beginnende docenten kunnen groeien in hun rol door te zorgen dat ze in hun eerste jaren intensief worden begeleid op omgang met leerlingen en op vakinhoudelijke aspecten. De school zorgt voor coaching van beginnende docenten. Docenten worden vakinhoudelijk begeleid. Een ander aandachtspunt is het omgaan met verschillen in het algemeen, en het omgaan met sekseverschillen in het bijzonder. Hierbij is ook aandacht het tegemoet komen aan jongensachtig leren. Aan te bevelen zijn de vijf aandachtspunten van de Kenniskaart Jongens aanpakken (pdf, 1.1 MB) van het APS:
  • structuur en duidelijkheid bieden
  • positief benaderen
  • humor
  • variatie in de les
  • reflectie uitlokken

Een voorbeeld van een coachingstraject op school:

"Bij aanstelling krijgen de nieuwe docenten een driejarig coachingstraject met intercollegiale consultatie, intervisie en vakinhoudelijke begeleiding. Het eerste jaar is er wekelijks overleg met de coach, daarna wordt het langzaam afgebouwd. De coaches zijn collega-docenten die daarvoor speciaal geschoold zijn. Overigens kunnen docenten die al langer op school werken, op aanvraag ook gecoacht worden. "