Schoolorganisatie

3 oktober 2019

Om goed in te kunnen spelen op onderwijsbehoeften van jongens is het van belang om als school aandacht te hebben voor diversiteit. Het gaat niet zozeer om een expliciete visie op het omgaan met jongens, maar wel om een schoolbrede visie op het omgaan met individuele onderwijsbehoeften van leerlingen. Van daaruit is er ook oog voor sekseverschillen en is er reflectie op welke pedagogische- en didactische benadering stimulerend is voor jongens. Het is van belang dat docenten een samenhangende aanpak en benadering in de lessen hanteren, waar jongens en meisjes van ​profiteren.

Verder is professionalisering van docentenvan belang. Vakinhoudelijke verdieping, reflectie op het omgaan met diversiteit en uitwisseling van pedagogische-didactische benaderingen die passend zijn voor zowel jongens als meisjes zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.​​​