Positieve benadering

3 oktober 2019

Docenten die leerlingen positief benaderen, worden zeer gewaardeerd door leerlingen. Vooral voor jongens is een goede relatie met de docent van groot belang. Het is belangrijk dat de docent persoonlijke aandacht biedt en belangstelling toont en dat jongens gestimuleerd en bevestigd worden in positief gedrag. Leerlingen moeten altijd de kans krijgen om met een schon​e lei te beginnen. Leerlingen moeten het gevoel hebben dat ze met van alles bij docenten terecht kunnen. De docent mag 'de baas' zijn, maar daarbij is wederzijds respect belangrijk: “dat ik ook respect heb voor leerlingen en hun problemen, voor hun alledaagse dingen, en dat ik ook vervelende leerlingen met respect behandel.”

Wat kan de docent doen? Hoe doet de docent dat?
De docent werkt aan een goede relatie met de leerling en heeft aandacht en oog voor de persoonlijke interesses en drijfveren van de leerling. De docent toont zijn betrokkenheid door in gesprek te gaan over de persoonlijke interesses en drijfveren van de leerling. De docent heeft oprechte aandacht voor elke leerling en toont dit door elke leerling te zien in de les.
Enkele docenten zeggen hierover:“Als ze merken dat ze aandacht krijgen, anders dan op schoolgebied, dan win je ze voor je. Dan heb je ze ook op het gebied van school beter bij je”.

"Bij de start van de les vraag ik altijd of er nog iets aan de hand is voordat we kunnen starten. Daarmee maak ik gelijk contact met leerlingen. Dat moment kan chaos opleveren, maar je voorkomt dat de chaos elders in je les alsnog voor komt."

"Start de les met een vraagteken. Dit vraagteken is bedoeld om ervoor te zorgen dat er gelijk contact is met de leerlingen. Leerlingen kunnen iets inbrengen wat hen bezighoudt, dat kan gaan over een toets die ze gehad hebben, over het weer, maar ook over de lesinhoud"

Het werkt bij jongens vaak goed om bij een persoonlijk gesprek naast ze te gaan zitten. Oogcontact wordt niet altijd prettig gevonden, en zo kunnen ze voor zich uitstaren en daardoor hun gedachten beter onder woorden brengen
De docent benoemt en bevestigt positief gedrag en probeert het reageren op negatief gedrag zoveel mogelijk proberen te vermijden. Als het toch nodig is, probeert de docent het op een positieve manier te doen. De docent benoemt en waardeert positieve gedragingen en kwaliteiten van leerlingen. Enkele voorbeelden van docenten:
"Heb je een band met de ‘boefjes’ van de klas, dan is dat positief voor de sfeer. Ik geef aan wat ik waardeer in leerlingen, ik benoem het gewenste gedrag door een compliment, geen valse veer, vooral bij de boys. Complimenten geven en to-the-point zijn, zijn aspecten die heel goed bij jongens passen. Zij houden van enthousiasme."

"Ik benoem wat ik goed vind aan een leerling, ik benoem kwaliteiten. Ik zeg nooit, jullie zijn druk… maar vraag wat er allemaal aan de hand is."

In een les waar leerlingen door elkaar heen praatten: "Ik hoor zoveel goede ideeën, maar allemaal tegelijkertijd, en dan hoor ik dus eigenlijk niets."

De docent stelt zich kwetsbaar op en laat eigen betrokkenheid zien. De docent leert leerlingen hun kwetsbaarheid te tonen door het zelf ook te doen. Enkele docenten hierover:

"Leer ze hun kwetsbaarheid te tonen, door dat zelf ook te doen. Dat laatste waarderen ze, omdat ze het niet gewend zijn. Daarvoor zijn ze te verlegen”.

"Ik laat ook mijn eigen ‘blunders’ zien, en vertel ze hoe ik ooit in de les zat''.

De docent biedt leerlingen de kans om steeds met een schone lei te beginnen.

De docent biedt leerlingen elke les een nieuwe kans en blijft hen positief benaderen, ondanks negatief gedrag dat zij in eerdere lessen hebben getoond.

Een docent zegt hierover: "Er blijft bij mij niets ‘plakken’, bij aanvang van de nieuwe les krijgt de leerling een nieuwe kans. Ik neem gebeurtenissen van de les ervoor niet meer mee. Ik kan boos worden op een leerling of geïrriteerd, maar ik blijf er niet mee doorlopen, de volgende keer is het echt over."