Openheid

3 oktober 2019

Het is belangrijk dat er een prettige en veilige sfeer is in de klas waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn en serieus worden genomen. Leerlingen moeten het gevoel hebben dat ze hun verhaal kwijt kunnen en zich begrepen voelen. Vooral voor jongens is openheid in de klas belangrijk, omdat jongens niet zo makkelijk met elkaar praten over hun problemen. Meisjes kunnen het vaker kwijt bij vriendinnen.

Wat kan de docent doen? Hoe doet de docent dat?
De docent of mentor ruimt momenten in om met leerlingen persoonlijk  in gesprek te gaan over allerlei zaken die op dat moment spelen bij leerlingen. De docent zorgt ervoor dat alle leerlingen gelegenheid hebben om wat te vertellen en serieus worden genomen. In de les, vooral het begin van de les, leent zich daar goed voor, ruimt de docent tijd in voor een kort gesprekje. Een voorbeeld van een docent:

''Ik start altijd met een vraagteken aan het begin van de les. Is er nog iets aan de hand voordat we kunnen starten? Daarmee maak ik gelijk contact met leerlingen. Dat moment kan chaos opleveren, maar je voorkomt dat de chaos elders in je les alsnog voorkomt.''

De mentor gaat tijdens het mentoraat geregeld het gesprek aan over allerlei zaken die op dit moment spelen bij leerlingen, zowel leuke, als minder leuke onderwerpen. Bijvoorbeeld: een goede samenwerking, omgang met elkaar, pesten, of groepsvorming.  Het is goed om dit geregeld met de gehele klas te doen, maar het is ook aan te bevelen om als mentor af en toe met individuele leerlingen te spreken.

Om te zorgen dat leerlingen echt naar elkaar luisteren en niet door elkaar spreken kan de docent/mentor gebruik maken van een 'praatstok'. Alleen de leerling die de stok vast heeft mag praten.  De stok biedt een zekere duidelijkheid en veiligheid: 'Ik ben aan het woord'.