Inspraak van leerlingen

3 oktober 2019

De school kan de betrokkenheid van leerlingen bevorderen door hen serieus te nemen als deelnemer aan het onderwijs en door hen te betrekken bij het plannen en bij de besluitvorming. Het is van belang dat schoolleiding en docenten de school zien als een gemeenschap waarvan iedereen deel uitmaakt, dus ook leerlingen, en waaraan iedereen een bijdrage kan leveren. Leerlingen moeten het gevoel hebben dat ze een volwaardig onderdeel zijn van die gemeenschap.

Wat kan de school doen? Hoe doet de school dat?
De school stimuleert leerlingen om mee te denken en mee te praten over wat op school gebeurt. Er zijn verschillende mogelijkheden voor inspraak van leerlingen bij het opstellen van schoolbeleid en schoolregels. Dit kan in de vorm van een leerlingenraad of leerlingklankbord of een leerlingenfractie in de medezeggenschapsraad.

Tijdens mentorlessen worden leerlingen betrokken bij het opstellen en uitwerken van het (digitale) pestbeleid, het gebruik van mobieltjes en sociale media.

Twee schoolvoorbeelden waarbij leerlingen inspraak hebben in het onderwijs en leven op school:

''De leerlingenraad organiseert niet alleen schoolfeesten, maar komt ook met ideeën om het onderwijs en de organisatie voor leerlingen te verbeteren.''

''Onlangs hebben jongens geregeld dat er in de middagpauze in de gymzaal kan worden gevoetbald.''
De school stimuleert leerlingen om een actieve rol te vervullen in onderwijsproces. Leerlingen uit hogere klassen vervullen een rol als hulpmentor of tutor voor jongere leerlingen. Leerlingen kunnen zich hiervoor aanmelden, waarna een training volgt om te leren hoe ze de jongere leerlingen kunnen helpen en problemen kunnen signaleren en eventueel oplossen. Ook kunnen tutoren steunlessen geven aan jongere leerlingen, bijvoorbeeld in de brugklas. De tutoren werken dan gestructureerd, op een vast moment in de week en onder begeleiding van een vakdocent, met een groepje leerlingen (max. 4) of een individuele leerling aan een bepaald vak.
De school stimuleert leerlingen om een actieve rol te vervullen bij schoolorganisatorische taken Leerlingen helpen mee bij verschillende taken en activiteiten in de school, zoals:
  • voorlichting geven
  • organiseren van informatieavonden
  • organiseren van schoolfeesten
  • PR-activiteiten
  • werken in de kantine