Extra-curriculaire activiteiten

3 oktober 2019

Een gevarieerd aanbod van extra-curriculaire activiteiten spreekt leerlingen aan en vergroot hun betrokkenheid bij de school. Leerlingen krijgen in deze activiteiten de kans zich van een andere kant te laten zien en op een andere manier contact te hebben met docenten en de school. Hierdoor voelen zij zich meer verbonden met de school en dit komt hun motivatie voor school ten goede. ''Door leerlingen zo breed mogelijk te betrekken is de school niet alleen van en voor leerlingen, maar wordt de school ook door leerlingen zelf gedragen.''

Wat kan de school doen? Hoe doet de school dat?
De school zorgt voor een breed aanbod  aan buitenschoolse activiteiten. Naast deelname aan deze activiteiten krijgen leerlingen ook de gelegenheid om een rol te spelen bij de organisatie van deze activiteiten. De school reikt, buiten het reguliere curriculum om, extra activiteiten aan om de betrokkenheid van leerlingen bij de school te vergroten. Enkele voorbeelden:
  • sport (sportclinics, wedstrijden)
  • cultuur (schoolmusical, theatervoorstelling, muziekavond, muziek- of theatercursussen
  • (helpen bij) het organiseren van schoolfeesten, ''open huis'', of voorlichtingsavonden;
  • (helpen bij) het organiseren van doe-dagen voor leerlingen van groep 8.