Pedagogisch klimaat

14 december 2021

Een goed pedagogisch klimaat met persoonlijke aandacht voor leerlingen is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen leren. Ook voor jongens is het belangrijk dat zij zich prettig en veilig voelen op school en zich gezien weten. Het realiseren van een veilig pedagogisch klimaat vraagt om:

  • ​veiligheid: heldere regels en persoonlijke begeleiding van leerlingen
  • openheid: ruimte voor persoonlijke gesprekken
  • rustig omgaan met conflicten
Ook betrokkenheid van leerlingen bij de school is van positieve invloed op het welbevinden van leerlingen. Leerlingen, vooral jongens, zijn niet altijd intrinsiek gemotiveerd voor school en daarom is het belangrijk om hen meer actief te betrekken bij school. Dit kan door middel van extra-curriculaire activiteiten en door inspraak bij regels. Maar ook ouderbetrokkenheid is een belangrijke factor die de motivatie van leerlingen vergroot.​