De wereld de school binnen halen

3 oktober 2019

Het is aansprekend voor leerlingen om de wereld de school binnen te halen. Het werken aan authentieke opdrachten is voor jongens meer motiverend, vooral wanneer ze als volwaardige partner worden gezien en aangesproken. Ook een duidelijk doel en beroepsperspectief is belangrijk voor jongens: ‘’Het is vooral voor jongens motiverend om te zien wat ze later met de opleiding kunnen doen. Jongens zijn meer gericht op de vraag waar ze het eigenlijk voor doen.''​

Wat kan de school doen? Hoe doet de school dat?
De school zorgt voor een breed curriculumaanbod waarin een goede verbinding bestaat tussen het leren binnen en buiten de school. De school zorgt voor verschillende (extra-)curriculaire activiteiten waarbij de leerling in verbinding wordt gebracht met de wereld buiten de school. Enkele voorbeelden hiervan:
  • uitnodigen van gastsprekers;
  • organisatie van excursies, uitwisselingsprojecten of culturele reizen;
  • maatschappelijke stage(s).
De school zorgt voor aansprekende beroepsoriënterende activiteiten.

Het is voor jongens motiverend om een duidelijk beeld te hebben van hun beroepsperspectief. Beroepsoriënterende activiteiten zijn daarom belangrijk. Een voorbeeld van een vmbo-school:

‘’In het eerste leerjaar zijn er beroepsoriënterende dagen in bedrijven waar leerlingen kunnen meelopen. In het tweede leerjaar worden stagemogelijkheden aangeboden waardoor leerlingen een aantal weken achter elkaar in een bedrijf opdrachten uitvoeren. Om de beeldvorming van leerlingen over werken in de techniek of zorg en welzijn te bevorderen, gaan de leerlingen ook regelmatig op excursie naar bedrijven of instellingen.’’

De docent verbindt de leerinhoud en leeractiviteiten in de les met de wereld buiten de  school.

De docent geeft voorbeelden uit de maatschappelijke actualiteit. Dit kan gemakkelijk met behulp van het digibord en kan meer expliciet (bijv. bespreking van het belangrijkste nieuws aan het begin van de les) of meer ingebed in de les, ter illustratie van de bespreking van een inhoudelijk onderwerp.

Enkele voorbeelden van leraren:

“Ik heb het tijdens de les vaak over actuele onderwerpen: dan hebben we het ineens over Mauro of over eerwraak. Net even iets anders, zodat hun ogen verder geopend worden. Ik kijk over de muren van het klaslokaal: ik wil leerlingen de wereld laten zien. Ik geef vaak les vanuit de actualiteit.’’

“Ik volg het boek niet of nauwelijks, de meest bizarre en gekke voorbeelden en verhalen gebruik ik. Met name mijn ervaring ‘van buiten’ zet ik in (van de vakantie, in de trein, mijn oude werk et cetera).”

De docent zorgt voor leeractiviteiten en -opdrachten rondom ‘levensechte’ vragen. Bijvoorbeeld:

  • “hoe werkt een mobieltje?”
  • “hoe kunnen we de kantine gezonder maken?”
  • “als ik een politieke partij opricht, waar ik sta ik dan voor?”
  • “hoe ziet een veilige en aantrekkelijke speelplaats voor basisschoolleerlingen eruit?’’