Leerinhoud

3 oktober 2019

Om de leerinhoud voor zowel jongens als meisjes aantrekkelijk te maken is het belangrijk om in te spelen op hun interesses. Hiervoor is een breed curriculumaanbod van belang met ruimte voor eigen keuzes van de leerling. Het gaat om ook om het aansluiten bij hun belevingswereld. Het is voor jongens motiverend om de wereld de school binnen te halen, bijvoorbeeld door excursies, werken aan authentieke praktijkopdrachten of aandacht voor actualiteit.​