Gemengde groepen

3 oktober 2019

Bij een enkel vak of bij een specifiek onderwerp kan het nuttig zijn om aparte jongens- en meisjesgroepen te hebben, maar over het algemeen verdient een gemengde samenstelling naar sekse de voorkeur. In specifieke jongens- of meisjesgroepen (bijv. in techniekklassen of in zorg-welzijnklassen) versterkt het gedrag van de sekse zichzelf en dat is niet gunstig voor het leerklimaat. Jongens en meisjes kunnen veel van elkaar leren. Jongens leren vaker op basis van ‘trial and error’ of door abstract denken, meisjes leren in eerste instantie door instructies te lezen en feiten te onthouden. Jongens vervullen bij samenwerkend leren vaak een voortrekkersrol maar als jongens denken een strategie te hebben gevonden om het vraagstuk op te lossen, denken ze dat ze klaar zijn en hebben ze moeite om nog over te gaan tot de uitvoering ervan. Jongens leren dan ook van meisjes om een opdracht af te ronden en zich aan de planning te houden en meisjes leren van jongens om de opdracht meer onderzoekend te benaderen. De docent moet daar dan wel op sturen.

Wat kan de docent doen? Hoe doet de docent dat?
De docent zorgt bij groepswerk  voor  een gemengde samenstelling van jongens en meisjes De docent stelt gemengde groepen samen en stimuleert jongens en meisjes om samen te werken en van elkaar te leren.

De docent ziet erop toe dat taken bij toerbeurt verdeeld worden, zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelen in verschillende rollen binnen het groepsproces. Dit is relevant voor jongens maar ook voor meisjes.

Enkele voorbeelden:

"Ik meng meestal jongens en meisjes, zeker bij grotere opdrachten. Dat zijn vaak opdrachten die onderzoeksgericht zijn en waarbij een eindproduct moet komen. Dan is het nodig dat ze elkaar helpen. Meisjes richten zich dan meer op de organisatie, jongens surfen meer op internet, meisjes corrigeren de jongens dan. Wanneer ik een groep zou hebben bestaande uit jongens alleen, dan is er te weinig voortgang (ondanks dat ik de opdracht gestructureerd geef). De afronding van zo’n grote opdracht richting het eindproduct, is meer een ‘meisjesding’."

''Jongens zitten zoveel mogelijk naast meisjes als ze ‘twee aan twee’ zitten en ook groepjes zijn altijd van gemengde samenstelling. De ervaring van de school is dat jongens leren van meisjes om een opdracht af te ronden en zich aan de planning te houden. En meisjes leren van jongens om de opdracht meer onderzoekend te benaderen. Ze zitten naast elkaar, dat is schoolafspraak bij klas 1.’’

Bij een enkel vak of vakspecifiek onderdeel kan hetnuttig zijn om aparte jongens- en meisjesgroepen te hebben, zoals in onderstaand voorbeeld:

''Bij leesonderwijs en het vak 'kennis van het geestelijk leven (KGL)', wordt in aparte meisjes- en jongensgroepen gewerkt. Tijdens de lessen KGL worden vooroordelen en meningen besproken en dat gaat makkelijker in aparte meisjes- en jongensgroepjes.''