Leeractiviteiten

3 oktober 2019

Bij jongens is er over het algemeen meer aandacht nodig om hen te motiveren om een actieve rol te spelen in de les. Vanuit dit perspectief is het belangrijk dat er in de les ruimte is voor:

  • variatie wat betreft werkvormen en wijze waarop de lesstof wordt aangeboden;
  • activerende werkvormen, die jongens actief bij de les houden. Daarbij is ook ruimte voor fysieke beweging;
  • competitie;
  • samenwerken in gemengde groepen: jongens en meisjes werken anders. Door hen in gemengde groepen te laten werken kunnen ze elkaar verder helpen en elkaars kwaliteiten versterken.​