handreiking j/m

12 december 2019

De laatste tijd is er veel aandacht voor de positie van jongens in het voortgezet onderwijs. De schoolloopbaan van jongens verloopt minder gunstig dan die van meisjes. Jongens blijven vaker zitten, halen gemiddeld lagere cijfers en halen vaker een diploma op een lager niveau dan verwacht. De vraag is hoe dit komt en wat er moet gebeuren om de schoolloopbaan van jongens positief te beïnvloeden.​ Het APS en het Kohnstamm Instituut hebben hier onderzoek naar gedaan. In het onderzoek van APS zijn succesvolle docenten in onderbouw havo en vwo geïnterviewd die het goed lukt om jongens aan het werk te krijgen en te laten leren. In het onderzoek van het Kohnstamm Instituut is onderzocht welke pedagogisch-didactische en organisatorische aanpakken scholen (vmbo-t, havo, vwo) hanteren waar jongens relatief goed presteren.

De uitkomsten van deze onderzoeken zijn door SLO in opdracht van het ministerie van OCW verwerkt in deze handreiking. De Handreiking J/M is bedoeld voor docenten, mentoren, schoolleiders en andere betrokkenen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs die op zoek zijn naar mogelijkheden om leerlingen, in het bijzonder jongens, meer uit te dagen en te motiveren voor school.