Corona en schooladvies

19 april 2021

Hoe geef je óók in coronatijd passende schooladviezen waarmee je eerlijke kansen biedt aan alle leerlingen?

Dit jaar is de advisering extra uitdagend. Uit onderzoek van DUO (2020) blijkt dat de schooladviezen aan leerlingen in cohort 2019-2020 gemiddeld lager zijn dan voorgaande jaren. En die daling betreft met name leerlingen met een lagere sociaal-economische status en/of woonachtig in minder stedelijke gebieden.

Kansrijk adviseren in coronatijd

Dit schooljaar is voor leerlingen in groep 8 ook anders dan normaal. In groep 7 kregen deze leerlingen al online onderwijs als gevolg van de coronacrisis. Onderzoek van Oxford University laat zien dat in Nederland juist leerlingen met een lagere SES hinder hebben ondervonden van het afstandsonderwijs. Hoe zorgen we ervoor dat de leerlingen in groep 8 dit jaar een passend schooladvies krijgen? Dat vraagt extra aandacht en een andere manier van kijken van po-scholen.

De handreiking schooladvisering benadrukt het belang van kansrijk adviseren. Zie hoofdstuk 3 De rol van verwachtingen. Voor leerlingen die komend jaar de overstap maken is kansrijk adviseren extra van belang, bijvoorbeeld door naar de groeilijn van de afgelopen jaren te kijken en leerlingen het voordeel van de twijfel te geven. De handreiking biedt je daarbij handvatten.

Wat kunnen vo-scholen doen?

Ook voor vo-scholen geldt: zet actief in op de kansen van deze groep. Geef leerlingen meer tijd om tot een definitieve niveaukeuze te komen. Dit kan onder andere door het bieden van brede brugklassen, kansrijke plaatsing en het zo nodig en tijdig herzien van het doorstroom- en overgangsbeleid.