Naar een leerplan voor een gezonde leefstijl

23 oktober 2019

Een leerplankader is nog geen leer- of activiteitenplan. Daarvoor moeten er op schoolniveau nog allerlei aanvullende keuzes worden gemaakt. Dit leerplankader Gezonde leefstijl biedt structuur en bouwstenen, om als school of instelling kinderopvang een eigen leerplan-op-maat te maken. Onderwijs moet immers zoveel mogelijk op de specifieke eigenschappen en behoeften van leerlingen worden toegesneden.

Leerplannen zijn er op meerdere niveaus. Van supranationaal (over het niveau van landen heen) tot nano-niveau (een leerplan voor één enkele individu) (Thijs en Van de Akker, 2009), zie Download. Degenen die voor het leerplan verantwoordelijk zijn zullen in eerste instantie het leerplankader vertalen naar een leerplan voor hun eigen school of instelling, afdeling of bouw (een zogenoemd leerplan op mesoniveau). Degenen die de lessen geven of de kinderen begeleiden zullen dat leerplan op mesoniveau met behulp van methoden, leermiddelen of interventies vervolgens uitwerken naar lessen en activiteiten.