Voeding

23 oktober 2019

Het onderwijs rond het thema voeding is er op gericht dat kinderen en jongeren kiezen voor een meer gezond en duurzaam voedingspatroon. Voeding is immers de basis voor gezondheid. Voeding heeft een belangrijke rol bij het opgroeien en ontwikkelen. Niet alle voedingskeuzes zijn echter gezond en dat vertaalt zich steeds vaker naar ongezond lichaamsgewicht. Gezond eten is een uitdaging in de huidige maatschappij waar aanbod en keuze overdadig zijn. Het is van belang dat kinderen en jongeren weten wanneer ze gezond en minder gezond kiezen en dat ze gebruik maken van de handvatten voor het maken van gezonde keuzes.
Een ander aspect van het thema voeding is de vraag: 'Waar komt ons voedsel eigenlijk vandaan?' Steeds minder kinderen en jongeren weten welke processen er nodig zijn om uiteindelijk te kunnen eten. Hoe komt een duurzame voedselproductie tot stand? Hoe is de kwaliteit van ons voedsel?

Om voedselveiligheid te kunnen garanderen zijn kinderen en jongeren zelf aan zet. Eten is beleven en vraagt om vaardigheden als eten bereiden en eten bewaren. Eten en eetgewoonten zijn cultureel gebonden. Eetculturen versmelten, maar blijven ook gescheiden door bijvoorbeeld levensovertuiging, cultuur of religie. Allemaal onderwerpen die in het thema Voeding aan de orde komen.

Het Thema Voeding kent drie kernen:

Voeding en Gezondheid

Voeding is een basis voor gezondheid. Daarbij hoort het hanteren van een verantwoord voedingspatroon, gebaseerd op de aanbevolen hoeveelheid voedingsmiddelen per dag. Dat gaat uit van een energiebalans tussen inname van voedsel en bewegen (actieve leefstijl), met als resultaat een gezond gewicht. Kinderen en jongeren kennen de belangrijkste functies van voedingsstoffen en voedingsmiddelen en kunnen de begrippen variatie en aanbevolen hoeveelheden voedingsmiddelen hanteren.

Subkernen van de kern Voeding en gezondheid​ zijn:​

 • Voeding en groei
 • Functies van voeding​
 • Voeding en lichaamsgewicht

Voedselkwaliteit

Kinderen en jongeren kunnen de indicatoren voor kwaliteit van voedsel beoordelen. Indicatoren zijn duurzaamheidseisen, manieren van productie en bewerking van voedsel, voedselveiligheid, wettelijke voorschriften en houdbaarheidsadviezen. Deze indicatoren kunnen kinderen en jongeren lezen aan de hand van bijgevoegde etiketten. Kinderen en jongeren kunnen de invloed van voedsel op zichzelf en hun omgeving uitleggen aan de hand van deze in​dicatoren.

Subkernen van de kern Voedselkwaliteit zijn:​

 • Eten en duurzaamheid
 • Voedselveiligheid
 • Voedselproductie en bewerking
 • Etiketten

Eten kopen, bereiden, beleven

Kinderen en jongeren leren het proces van voorbereiden op inkopen, het kopen van voedingsmiddelen om daarmee voedsel te bereiden. Na eigen onderzoek kunnen kinderen en jongeren afwegen wat in dit proces van belang is. Naast het beleven van eten, leren ze ook omgaan met dilemma's in het proces van kopen, bereiden en afruimen. Kinderen en jongeren doen kennis op over sociale en culturele verschillen rondom eten en maken daarin respectvolle keuzes.

De kern Eten kopen, bereiden en beleven bestaat uit de volgende subkernen:​

 • Eetgewoonten
 • Voedsel kopen
 • Vergelijkend warenonderzoek
 • Eten bereiden
 • Sociale aspecten van eten
 • Culturele aspecten van eten