Veiligheid

26 januari 2022

Leren betekent je mogelijkheden vergroten, onbekend terrein verkennen en risico's nemen. Risico's nemen hoort bij het leven en is goed om te doen. Door doen leer je om te gaan met de risico’s in het dagelijks leven en verken je je grenzen, maar het moet niet te gek worden en ernstige ongevallen wil je voorkomen.
Met regels en afspraken worden de grootste risico’s beperkt. Denk aan regels zoals niet door rood licht rijden. Met kleine risico’s kun je leren omgaan. Zowel thuis als op school wil je kinderen en jongeren leren hoe ze veilig en verantwoord met risico’s kunnen. Onderwijs over veiligheid betekent dat kinderen van jongs af aan in de praktijk ervaring opdoen met spelen en bewegen en op een veilige manier hun grenzen verkennen. Het betekent ook dat ze oog leren hebben voor de veiligheid van anderen. En dat ze hun rechten en plichten leren kennen, zodat ze op een verantwoorde wijze omgaan met de risico’s in hun leven, zonder te vervallen in risicomijdend gedrag.

Zorgen voor een fysiek veilige omgeving is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van alle medewerkers en vrijwilligers op school. Maar omdat het gedrag van de kinderen en jongeren essentieel is om ongevallen te voorkomen, is het belangrijk dat kinderen en jongeren wordt geleerd verantwoordelijkheid te nemen, voor zichzelf, maar ook voor elkaar. Zo kunnen letsels en blessures door ongevallen zoveel mogelijk worden beperkt.

Het thema Veiligheid kent twee kernen, namelijk

Fysieke veiligheid

In de kern Fysieke veiligheid gaat het er om dat kinderen en jongeren leren hun mogelijkheden te vergroten, onbekend terrein verkennen, risico's nemen. Binnen onderwijs willen we er voor zorgen dat kinderen en jongeren op een verantwoorde wijze leren omgaan met aanwezige risico's, zonder te vervallen in risicomijdend gedrag.

Veilig handelen voor zichzelf, maar ook voor elkaar. Vandaar dat de kernen risico's inschatten, preventie en EHBO/behandeling aandacht horen te krijgen. Vermoedelijk niet als aparte lessen, maar wel als continu punt van zorg.

Het thema Fysieke veiligheid kent drie subkernen:

  • Risico's inschatten
  • Preventie
  • EHBO / Behandeling

Veiligheid in het verkeer

In de kern Veiligheid in het verkeer is aandacht voor het leren over en het zijn van verkeersdeelnemer. Voor leerlingen in het primair onderwijs gaat verkeerseducatie altijd over veilig deelnemen aan het verkeer in de rol van passagier, voetganger of fietser. Veilig Verkeer Nederland geeft aan dat het doel van verkeerseducatie is om vanuit deze rollen het op veiligheid gericht gedrag in het verkeer te versterken.

In deze kern aandacht voor het verbeteren van veiligheidsbewustzijn, het vergroten van de verkeerskennis, het aanleren van verkeersvaardigheden en het aannemen van een positieve houding ten aanzien van veilig verkeersgedrag.

De leerlijn Verkeerseducatie van VVN is de basis geweest voor de uitwerking van deze kern. Hierdoor is de keuze gemaakt om deze kern alleen uit te werken voor het primair onderwijs.

Met deze doorlopende leerlijn ligt er een fundament voor het ontwikkelen van verkeerseducatie waarbij opbouw, samenhang en volledigheid van leerdoelen en activiteiten bevorderd worden. Dit ondersteunt continue aandacht in het curriculum voor verkeerseducatie.

Het thema Veiligheid in het verkeer kent drie subkernen:

  • Je veilig gedragen als passagier
  • Je veilig gedragen als voetganger
  • Je veilig gedragen als fietser