Persoonlijke verzorging

18 december 2019

Kinderen en jongeren leren hun lichaam steeds beter kennen en verzorgen. Ze herkennen wat gezond en ongezond is. Ze passen steeds zelfstandiger lichaamshygiëne toe en houden speciaal rekening met regels rondom toiletgebruik op school, hygiëne rondom sportactiviteiten en stage-activiteiten.
Kinderen en jongeren oefenen in het maken van bewuste keuzes voor het beschermen en het verfraaien van de huid. Ze houden rekening met de (blijvende) effecten van huidverfraaiing.
Ook voor het gehoor en gezichtsvermogen is het van belang dat goed te houden en in nieuwe situaties in te schatten waar risico's dreigen om het gehoor en gezichtsvermogen blijvend te beschadigen. Kinderen en jongeren vertonen daarin het juiste gedrag en kiezen de juiste beschermende maatregelen.

Binnen de leerlijn Persoonlijke Verzorging is er aandacht voor het gebit en gebitsverzorging. Kinderen en jongeren leren steeds beter ze​lf verantwoordelijk te zijn voor gebitshygiëne en bescherming van het gebit.
Jezelf presenteren, dat doe je de hele dag. Kinderen en jongeren presenteren zichzelf op school en tijdens stage en werk. Een eerste indruk is van belang. Persoonlijke verzorging is belangrijk om jezelf (beroepshalve) te kunnen presenteren op de manier die bij het kind en de jongere past.

Het thema persoonlijke verzorging kent vier kernen:

Lichaamshygiëne

Kinderen en jongeren leren hun lichaam steeds beter kennen. Ze herkennen wat gezond en ongezond is. Ze leren hun lichaam op een hygiënische manier verzorgen, rekening houdend met de levensfase waarin ze zich bevinden. Met een goede lichamelijke verzorging kunnen ze zichzelf presenteren op een manier die past bij hun leeftijd en leefstijl.
De kern Lichaamshygiëne bestaat uit de volgende subkernen:​

  • Je lichaam leren kennen
  • Je lichaam verzorgen
  • Je handen verzorgen​

Je huid

Kinderen en jongeren verzorgen en beschermen hun huid, daarin worden ze steeds zelfstandiger. Kinderen en jongeren zijn op de hoogte van de manieren waarop ze hun huid kunnen verfraaien. Ze maken daarin zelfstandig bewuste keuzes en houden rekening met (blijvende) effecten van huidverfraaiing. ​

De kern Je huid gezond houden bestaat uit de volgende subkernen:

  • Je huid verzorgen en beschermen
  • Je huid verfraaien​

Je zintuigen

Uitzonderingen daargelaten is het gehoor en gezichtsvermogen goed vanaf de geboorte. De uitdaging is om dat zo te houden, om telkens in nieuwe situaties te leren inschatten waar risico's dreigen om het gehoor en gezichtsvermogen blijvend te beschadigen en dan het juiste gedrag en de juiste bescherming te kiezen om dat te voorkomen.

De kern Je zintuigen is onderverdeeld in de volgende subkernen:

  • Je oren beschermen
  • Je ogen beschermen
  • Je oren en ogen als zintuig​

Je mond en gebit

Kinderen en jongeren verzorgen zelfstandig hun gebit en beschermen hun gebit bij sport, stage en werk.
De kern Je mond en gebit kent de volgende subkern:​​

  • Je mond en gebit verzorgen en beschermen