Maaike Rodenboog


Maaike Rodenboog is als leerplanontwikkelaar werkzaam bij de afdeling voortgezet onderwijs. Ze werkt voornamelijk aan vakoverstijgende projecten, zoals 10-14 onderwijs, 21e eeuwse vaardigheden en het Leerplankader gezonde leefstijl. Thema's waar ze aan werkt zijn gezonde keuzes leren maken, differentiatie in de klas, aansluiting po-vo, hogere denkvaardigheden en persoonsvorming in het curriculum. Ze is als vakexpert betrokken bij het leergebied mens en natuur, vanuit de vakken verzorging en biologie.