Voorbeeldlesmateriaal project CSI


Op deze pagina is een voorbeeld te vinden van een project waarmee leerlingen tegelijkertijd werken aan de ontwikkeling van hun algemene vaardigheden én zich kennis en vaardigheden eigen maken van de vakken biologie, Nask 1 en 2 en Nederlands. Naast het leerlingmateriaal, dat is verdeeld in modules, is een docentenhandleiding opgenomen. Het project is bedoeld voor het derde leerjaar vmbo-gtl.

CSI

In dit project staan de leerlingen voor de taak een (gefingeerde) moord te helpen oplossen die heeft plaatsgevonden in een museum. Er zijn verschillende verdachten. In groepjes wordt een aantal onderzoekjes uitgevoerd (naar bijvoorbeeld bloed, vingerafdrukken) om te bepalen wie van de verdachten de moord gepleegd kan hebben.

Door de werkwijze in het project maken de leerlingen kennis met een manier van leren zoals die in het mbo veel voorkomt. De opdrachten doen een beroep op zelfstandig leren, samenwerken, presenteren en abstract en kritisch denken. De leerlingen reflecteren op hun algemene vaardigheden met behulp van rubrics.

Het project heeft een functie in het kader van LOB door contacten met hbo-studenten en met beroepsbeoefenaren en werksituaties. Scholen kunnen zelf buitenschoolse contacten en activiteiten toevoegen.