Ontwerp

27 augustus 2019

Het ontwikkelen van een curriculum of leerplan verloopt op cyclische wijze met als kernactiviteiten: analyse, ontwerp en evaluatie.

Tijdens het ontwerpen gaat het erom ontwerpbeslissingen te nemen en de benodigde onderdelen van het curriculum daadwerkelijk te construeren. De ontwerprichtlijnen die je in de analyse verzamelt geven richting aan die ontwerpbeslissingen. Vaak maak je gebruik van meerdere tussenversies voordat het curriculum helemaal af is. Die tussenversies worden ook wel prototypes genoemd.


Figuur_Curriculumontwikkeling_ontwerp_Tekengebied 1