Maak een overzicht


Er zijn in het algemeen twee manieren om de resultaten van de evaluatie te rapporteren:

  1. Maak een schematisch overzicht van de gevonden problemen en verbeterpunten en voorzie deze van duidelijke argumenten. Dit overzicht vormt de leidraad voor toekomstige activiteiten, geef daarom ook eventuele deadlines en verantwoordelijke personen weer.
  2. Schrijf een (uitgebreider) verslag.

Algemene tips

  • Leg de resultaten duidelijk en precies uit.
  • Vermijd het gebruik van vakjargon.
  • Het overzicht/rapport moet te lezen en begrijpen zijn zonder extra uitleg.
  • Maak onderscheid tussen suggesties voor wijzigingen met betrekking tot verschillende onderdelen.

Schematisch overzicht

De volgende structuur kan gebruikt worden voor het maken van een schematisch overzicht (docx, 37 kB).