Onderneem actie

27 augustus 2019

Tips om tot actie te komen

Wanneer je de uitkomsten hebt besproken met jouw collega's, is het tijd om daadwerkelijk actie te ondernemen.

  • Beschrijf de te ondernemen actie(s) en bijbehorend(e) doel(en).
  • Zorg er zo veel mogelijk voor dat de doelen SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) geformuleerd zijn.
  • Maak duidelijk wie voor welke actie verantwoordelijk is.
  • Vertaal de actie(s) in concrete (sub)stappen.
  • Stel vast welke middelen beschikbaar en nodig zijn.
  • Bepaal wie het proces in de gaten houdt.