Meer lezen

1 september 2021

 • Akker, J. van den & Plomp, Tj. (1993). Development research in curriculum: Proposition and experiences. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, April 12-16, Atlanta.
 • Baarda, D.B., & Goede, M.P.M. de. (1995). Basisboek methoden en technieken. Praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Houten: Educatieve Partners Nederland BV.
 • Baarda, M.K. & Goede, M.P.M. de. (2000). Enquêteren en gestructureerd interviewen. Basisboek.Groningen: Noordhoff Uitgevers.
 • Baarda, D.B. (2005). Basisboek kwalitatief onderzoek. Groningen: Noordhoff Uitgevers BV.
 • Bartelds, J.F., Jansen, E.P.W.A., & Joostens, Th.H. (1989). Enquêteren. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Braster, J.F.A. (2000). De kern van case study's. Assen: Van Gorcum.
 • Brinkman, J. (1994). De vragenlijst. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Dijkstra, W., & Smit, J. (1999). Onderzoek met vragenlijsten. Een praktische handleiding. Amsterdam: VU Uitgeverij.
 • Earl, L.M., & Katz, S. (2006). Leading schools in a data-rich world. Harnessing data for school improvement. Thousand Oaks: Corwin Press.
 • Emans, B. (1990). Interviewen. Theorie, techniek en training. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Parker Boudett, K., City, E.A., & Murnane, R.J. (2007). Data wise. A step-by-step guide to using assessment results to improve teaching and learning. Cambridge: Harvard Education Press.
 • Parker Boudett, K. & Steele, J.L. (2007). Data wise in action. Stories of schools using data to improve teaching and learning. Cambridge: Harvard Education Press.
 • Sande, J.P. van de. (1986). Gedragsobservatie. Een inleiding tot systematisch observeren. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Swanborn, P.G. (2007). Evalueren. Het ontwerpen, begeleiden en evalueren van interventies: een methodische basis voor evaluatieonderzoek. Amsterdam: BOOM Onderwijs.
 • Yin, R.K. & Campbell, D.T. (2003). Case study research. Design and methods. London: Sage.

De taakhulp is een product van het promotietraject CASCADE​ van Nienke Nieveen.​