Orden en analyseer

27 augustus 2019

Ga voor het ordenen en analyseren van de gegevens terug naar de evaluatievra(a)g(en). Probeer de gegevens zo te ordenen dat deze antwoord geven op jouw vragen. Wat wil je precies weten?

Kwantitatieve gegevens

Bij het ordenen en analyseren van kwalitatieve gegevens kunnen grafieken en plaatjes behulpzaam zijn. Als de evaluatievraag was 'Hoe heeft de vijfde klas vwo de eindopdracht van de nieuwe module natuurkunde gemaakt?', dan kunnen de gegevens als volgt weer worden gegeven:

3_1gegevens_ordenen

Je ziet in de grafiek in één oogopslag dat 14 van de 20 leerlingen een onvoldoende hadden voor de eindopdracht. 
Tips voor het maken van tabellen en figuren op basis van de gegevens

  • Gebruik altijd duidelijke en informatieve titels voor figuren en tabellen. Als het bijvoorbeeld gaat om toetsresultaten geef dan aan (1) wie er getoetst zijn (5 vwo), (2) het aantal leerlingen dat getoetst is (n = 20), (3) om welk vak het gaat (natuurkunde) en wanneer er getoetst is (schooljaar 2007/2008).
  • Gebruik duidelijke labels voor alle lijnen in de grafiek en voor de rijen en kolommen in tabellen.
  • Geef alleen de belangrijkste informatie weer. Van te veel details wordt een grafiek of tabel onoverzichtelijk.

Klik hier voor een uitgebreider voorbeeld.
Wanneer je hulp nodig hebt bij het analyseren van gegevens in SPSS (een programma voor het analyseren van kwantitatieve data), klik hier voor een basishandleiding en hier voor enkele handigheidjes.

Kwalitatieve gegevens

Bij het ordenen en analyseren van kwantitatieve gegevens is het handig om de antwoorden eerst te sorteren op basis van onderwerp. Elk onderwerp bevat een variatie aan data. Dit moet samengevat worden. Dit kan door het coderen van teksten. Papieren of digitale teksten kunnen gecodeerd worden door relevante stukken informatie van steekwoorden te voorzien. Via een legenda kan je dan laten zien welke steekwoorden (taalcode) bij welke onderzoeksvraag horen en (indien relevant) van welke bron de informatie komt. Vervolgens kan er een samenvatting gemaakt woorden van de gecodeerde data. Hierna is het handig om de samengevatte data met elkaar te bespreken en erover te discussiëren.

Hierna is het tijd om conclusies te trekken:

  • Ga op zoek naar herhalingen. Meerdere mensen en data-uitkomsten wijzen op hetzelfde.
  • Ga op zoek naar verbanden. Hangen bepaalde uitkomsten met elkaar samen?
  • Bekijk bijzondere en afwijkende patronen.
  • Vergelijk uitkomsten.

Tips per instrument