Interpreteer

27 augustus 2019

Met gegevens alleen heb je nog geen antwoord op vragen. Gegevens moeten geïnterpreteerd worden. Wat zeggen de gegevens over evaluatievragen?

Vragen die je zou kunnen stellen

  • Wat zijn de sterke punten van hetgeen je geëvalueerd hebt?
  • Moet het leerplan aangepast worden? (en zo ja:)
  • Welke aspecten van het leerplan moeten aangepast worden en waarom?
  • Hoe moeten deze aspecten aangepast worden?