Beoordeel het leerplan

27 augustus 2019

De evaluatie is uitgevoerd. Je kan nu het leerplan op basis van de verzamelde gegevens beoordelen. Doorloop de stappen in deze fase bij voorkeur met een kleine groep van 4 à 5 personen (bijvoorbeeld de projectgroep).

Tips voor het formuleren van verbeterpunten

  • Baseer verbeterpunten waar mogelijk op meerdere bronnen.
  • Formuleer verbeterpunten alleen voor problemen die de moeite van het oplossen waard zijn.
  • Bespreek problemen en verbeterpunten met uw collega's en/of anderen.
  • Als meerdere oplossingen mogelijk zijn, leg dan de oplossingen voor aan de betrokkenen.