Schooleigen curriculumontwikkeling

27 augustus 2019

Het is aan scholen en leraren om voor alle leerlingen van hun school een samenhangend curriculum samen te stellen dat toekomstgericht is en gebaseerd is op een heldere schoolspecifieke visie. Leraren en schoolleiding zorgen er samen voor dat het curriculum van de school tegemoet komt aan bijvoorbeeld vernieuwingen in de vakken en/of leergebieden en aandacht heeft voor maatwerk via differentiatie en begeleiding.

Scholen maken schooleigen keuzes die meer of minder vergaande consequenties hebben voor het curriculum van de school en de klas. Binnen de school zal ook rekening gehouden worden met de keuzes die op landelijk niveau worden gemaakt. Ook bij curriculumontwikkeling op landelijk niveau zijn naast andere deskundigen leraren en schoolleiders betrokken.

De curricula op klas-, school- en landelijk niveau grijpen op vele manieren op elkaar in. Deze korte animatie laat zien welke zaken ertoe doen als je binnen je school werk maakt van een eigentijds en samenhangend curriculum, zoals landelijke kaders, steun van partners binnen de educatieve infrastructuur, ontwerpcapaciteiten van het team, enzovoort.