Opleidersnetwerk

27 augustus 2019

​Het opleidersnetwerk 'Curriculumontwikkeling door leraren' bestaat uit zo'n 50 lerarenopleiders en nascholers die gezamenlijk nadenken over optimalisering van het programma om aankomende leraren te leren om relevante en bruikbare onderwijsprogramma's te ontwikkelen. Het kan daarbij gaan om het ontwikkelen van lessen en lessenseries tot en met het opzetten van (delen van) leerlijnen voor een vak of thematiek.

Met het netwerk krijgen opleiders de kans om ervaringen uit te wisselen met collega's en samen te werken aan het optimaliseren van de aandacht voor curriculumontwikkeling binnen het opleidings- en nascholingsaanbod. Dit doen we via:

  • presentaties over inspirerende praktijken;
  • het verzamelen, ontwikkelen en bespreken van concrete ontwikkeltaken die studenten tijdens de opleiding leren uitvoeren;
  • het uitwisselen en bekijken van bronnen en materialen (websites, filmpjes, boeken, artikelen, et cetera) die het ontwikkelwerk kunnen ondersteunen.

Daarbij proberen we telkens zo goed mogelijk in te spelen op de wensen en behoeften die binnen de opleidingscontext van de netwerkleden spelen.
 
Het netwerk komt drie maal per jaar bijeen. Wil je je aanmelden voor het netwerk of meer informatie? Neem dan contact op met Irma Munters.